504-293-839 | Władysławowo, ul. Wyzwolenia 7

Regulamin

Wynajem pokoju w obiektach Antylia 1, Antylia 2 oraz Antylia 3 jest równoznaczne z akceptacją i obowiązkiem przestrzegania niniejszego regulaminu.

 1. Zarezerwowane pokoje są do Państwa dyspozycji od godz. 15.00 uzgodnionego dnia przyjazdu. W dniu wyjazdu należy opuścić pokój najpóźniej do godz. 10.00.
 2. Płatność za pobyt oraz załatwienie formalności meldunkowych – w tym pobranie opłaty klimatycznej następuje w ciągu 24 godzin od chwili udostępnienia pokoju. Nie honorujemy płatności kartami płatniczymi.
 3. Cisza nocna obowiązuje na terenie naszego obiektu od godziny 22.00 do 7.00 .
 4. Palenie tytoniu jest zabronione we wszystkich pomieszczeniach naszego obiektu.
 5. Nie ponosimy odpowiedzialności za rzeczy wartościowe oraz pieniądze pozostawione w pokojach, a także utratę lub uszkodzenie samochodu lub innego pojazdu należącego do Gościa obiektu.
 6. Parkowanie pojazdów dozwolone jest wyłącznie w miejscach wyznaczonych. Parking nie jest strzeżony. Każdy pokój ma prawo do wyłącznie jednego miejsca parkingowego.
 7. Właściciel ma prawo wejścia do pokoju Gościa za jego zgodą. Prawo wejścia do pokoju bez zgody Gościa ma właściciel w przypadku zauważenia niebezpieczeństw zagrażających bezpieczeństwu innych gości lub w przypadku niestosowania się Gości do niniejszego regulaminu.
 8. Nie jesteśmy zobowiązani do zakwaterowania większej ilości osób niż wyszczególnione w rezerwacji.
 9. W dniu wyjazdu Gość udostępnia wynajmowany pokój właścicielowi w celu skontrolowania jego stanu technicznego. Wszelkie roszczenia w sprawie ewentualnych zniszczeń, które nie zostały zgłoszone, będą dochodzone na drodze mediacji sądowej.
 10. Gościom, którzy nie stosują się do regulaminu, może zostać wypowiedziany najem pokoju.
 11. Gościom nie zostaje zwrócona różnica w cenie wynikająca ze skróconego pobytu, czy też opuszczenia obiektu w wyniku łamania regulaminu.
 12. Przedmioty pozostawione przez Gościa w pokoju będą odesłane na jego prośbę i koszt. W przypadku nieotrzymania takiej dyspozycji przedmioty te zostaną przechowywane przez okres 3 miesięcy.
 13. Goście nie mogą zapraszać swoich „gości”. Na terenie obiektu mogą przebywać wyłącznie osoby zakwaterowane.